Turistické Visa, Cestovanie, Dovolenka ...

Švédsko > Moldavsko Od 1. januára 2007 môžu štátni príslušníci Európskej únie, Spojených štátov, Kanady, Švajčiarska a Japonska, zadajte Moldavskú republiku bez víza.

 
Francúzski štátni príslušníci prechádzajúci alebo bydliskom v Moldavsku, musí mať platný cestovný pas.
 
Platnosť pasu musí byť dlhšia ako 6 mesiacov odo dňa vstupu na územie Moldavska.
Doba pobytu nesmie prekročiť 90 dní za semester.
 
V prípade prekročenia maximálnej dĺžku povoleného pobytu, je uložená pokuta cestovateľa a neprípustnosti 3 rokov sa podáva.
 
Dátum na území moldavskej byť doložené odtlačkom pečiatky umiestneného v pase pri prekračovaní hranice. Pre návštevníkov, ktorí prídu lietadlom, je tento krok vykonáva pohraničnej stráže na letisku v Kišiňove. Keď prídete autom, uistite sa, že strávi len príslušníci pohraničnej úradníkov, ktorí sú jediní dovolené vykonať tento krok.
 
Upozornenie: Vstup Podnestersku nevedie k uplatneniu takého vyrovnávacej pamäte, nútiť cestujúcich mať, po príchode, aby upravili svoje situácia s migračné úrad v Kišiňove.
Od 1. septembra 2001 moldavské orgány požadujú cudzincov, ktorí si želajú zostať v republike prezentácie Moldavsko, peňažných, minimálne US $ 250 (alebo ekvivalent vo voľne zameniteľnej mene). Kreditné karty nie sú považované za dôkaz zdrojov. Non-predloženie tejto sumy môže mať za následok odmietnutie vstupu na územie Moldavska.
Vyplňte tento formulár:
- Ak chcete podať žiadosť o informácie
- Ak chcete zanechať odkaz na tejto stránke a podieľať sa na diskusnom fóre.
- Ak chcete dostávať pravidelné aktualizácie (Newsletter).
Iba správa sa objaví na tejto stránke. Vaše osobné údaje zostanú dôverné.

celé meno :


email :*


mesto : *


krajiny : *


povolanie :


správa : *


*
5040 - Mo ¾no by som preplneniu kufor pln ½ hlin kov ½ch poeihlvcek nabud ce ideme do v dska. Tu je mo ¾n v ¾dy bez z stavy v bec, tak ¾e som mohol by aj celkom s m a bez s a ¾e, ak som i iel a korene pre nich v ko och Ama sa casa na za a ¾enie [type] .. [ ] Karin - admin odpove : 13. apr la 2011 v 22:48 Hahaha! no, ale to bude pravdepodobne o nie o drah ie s viac ako hmotnos , ak budete zbiera ve ¾a. Mo ¾no by si mal ¾i trochu bli ¾ ie na tento druh recykl cie s platbou robi to stoj za to ... Trucoval som aspo trochu, ke vid m, ako drah ako oce ¾ a me . Ja som riaden ½ m nga voz ky s nevy ¾iadanou na ej zotavenie, ktor nemaj ni plati , a len na poh re som hodil bol dos na dovolenku pre m a a diev a. Ve ¾a z druhej rotu tie ¾ bola oce ¾, ale v ina z toho bol oby ajn ½ ¾elezn ½ rot. Ale ja m m aspo jeden nerezov ½ drez vo ve ¾kom form te odi iel, a ja budem musie benz n peniaze na cestu do tokholmu, mohol som v ¾dy hodi do auta, ne ¾ som s pre . To bude asi e te dos pe az na jedlo tie ¾. [ ]