Turistické Visa, Cestovanie, Dovolenka ...

švajčiarsko > Moldavsko Od 1. januára 2007 môžu štátni príslušníci Európskej únie, Spojených štátov, Kanady, Švajčiarska a Japonska, zadajte Moldavskú republiku bez víza.

 
Francúzski štátni príslušníci prechádzajúci alebo bydliskom v Moldavsku, musí mať platný cestovný pas.
 
Platnosť pasu musí byť dlhšia ako 6 mesiacov odo dňa vstupu na územie Moldavska.
Doba pobytu nesmie prekročiť 90 dní za semester.
 
V prípade prekročenia maximálnej dĺžku povoleného pobytu, je uložená pokuta cestovateľa a neprípustnosti 3 rokov sa podáva.
 
Dátum na území moldavskej byť doložené odtlačkom pečiatky umiestneného v pase pri prekračovaní hranice. Pre návštevníkov, ktorí prídu lietadlom, je tento krok vykonáva pohraničnej stráže na letisku v Kišiňove. Keď prídete autom, uistite sa, že strávi len príslušníci pohraničnej úradníkov, ktorí sú jediní dovolené vykonať tento krok.
 
Upozornenie: Vstup Podnestersku nevedie k uplatneniu takého vyrovnávacej pamäte, nútiť cestujúcich mať, po príchode, aby upravili svoje situácia s migračné úrad v Kišiňove.
Od 1. septembra 2001 moldavské orgány požadujú cudzincov, ktorí si želajú zostať v republike prezentácie Moldavsko, peňažných, minimálne US $ 250 (alebo ekvivalent vo voľne zameniteľnej mene). Kreditné karty nie sú považované za dôkaz zdrojov. Non-predloženie tejto sumy môže mať za následok odmietnutie vstupu na územie Moldavska.
Vyplňte tento formulár:
- Ak chcete podať žiadosť o informácie
- Ak chcete zanechať odkaz na tejto stránke a podieľať sa na diskusnom fóre.
- Ak chcete dostávať pravidelné aktualizácie (Newsletter).
Iba správa sa objaví na tejto stránke. Vaše osobné údaje zostanú dôverné.

celé meno :


email :*


mesto : *


krajiny : *


povolanie :


správa : *


*
5673 - Mysl m, ¾e to znie skvele. Zauj malo by ma, i osattn krajiny nasleduje rovnak ½ pr klad? Gomorron Stattinskan je za a ¾enie [type] .. [ ] Karin - admin odpove : 14.dubna 2011 o 11:14 Iste, bude to vyzera sk r t ½chto v ½ a ¾kov. Oni s ur ite dobr ziskov rozp tie s m, tak ¾e je to asi len ot zka asu, ne ¾ sa ploppar sa tieto druhy miest sem a tam. Zvl , ke ¾udia v eobecne sa dozvedeli, ¾e tam vlastne je ve ¾a pe az vo rotu. [ ]

5261 - ko ¾ko dostanete za rotu ps Karin, viem, ¾e mtseio, kde s BLINK BLINK ¾elezni nej Ralls t tov " Matt JANSSON je za a ¾enie [type] .. [ ] Karin - admin odpove : 13. apr la 2011 v 22:42 Pocit, ¾e ¾elezni n trate bud ve ¾a pr ce pre nie ve ¾mi ve ¾a pe az , tak ... ½eleza nie je pr li drah . Ale nem te tu enie, ako ve ¾mi som ocele tie ¾ vyhnan posledn ½ch nieko ¾ko rokov. A len me , ktor ½ zhodil bolo ¾ahk k all-inclusive v ½let pre m a a Elin do Turecka ... [ ]

5131 - Sme ist ve ¾a vlani v lete, ale ja som jednoducho astn ½. Niektor botsvatho nebola re . By som ni zlato le ¾a niekde ... Je sp domov po nieko ¾k ½ch d och v hlavnom meste. Tie ¾ trochu unaven ½, ale astn ½ a kysl s asne. Po asie a zadn ½ diel na m nus strane. Neurobili ni na z hrade e te, tak ¾e ak m te nejak pohodlie. Ale dok ¾eme zaob s ! [ ] Karin - admin odpove : 13. apr la 2011 v 22:39 Tu som mal cel ½ o ip rne pln ½ haraburdu. Mnoho z meden ½ch r rok a dosiek, tak ¾e je to asi p r sto kilogramov vec , ktor som utiec . Okrem ton ¾elezn ho a oce ¾ov ho rotu, o som tie ¾ i iel tam. ½elezo nie je vhodn vykon va aleko, ale ja m m cestovn n klady na nakupovanie v hlavnom meste, mohol som vyhodi star um ½vadlo, ¾e zostane v pr stavku v kufri a hojda ka od V stberga. [ ]