Tourist Visa, Du lịch, ngày lễ ...

Thụy Điển > Andorra


 Chính phủ Andorran không áp đặt các yêu cầu thị thực với du khách của nó và chỉ đòi hỏi một hộ chiếu hoặc bản sắc quốc gia Liên minh châu Âu thẻ để vào cổng. Tuy nhiên, kể từ khi đất nước là chỉ có thể truy cập qua các nước Schengen Tây Ban Nha hay Pháp, lối vào không phải là có thể mà không cần nhập khối Schengen đầu tiên và Do đó, các quy định thị thực Schengen có thể được coi áp dụng trên thực tế. Bởi vì Andorra không phải là một phần của khu vực Schengen, thị thực nhập cảnh nhiều lần được yêu cầu để cho phép tái nhập sau khi rời khỏi Andorra.

Điền vào mẫu đơn này:
- Để thực hiện một yêu cầu thông tin
- Để lại một tin nhắn trên trang này và tham gia vào diễn đàn thảo luận.
- Để nhận được cập nhật thường xuyên (Bản tin).
Chỉ có thông báo sẽ xuất hiện trên trang này. Chi tiết cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật.

Họ và tên :


email :*


Town : *


Quốc gia : *


nghề nghiệp :


tin nhắn : *


*