Wiza turystyczna, Travel, Wakacje ...

Słowacja > Mołdawia Od 1 stycznia 2007 r., obywatele Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii i Japonii, może dostać się do Republiki Mołdowy bez wizy.

 
Obywatele francuscy przejeżdżający lub mieszkający w Mołdawii muszą posiadać ważny paszport.
 
Ważność paszportu musi być dłuższy niż 6 miesięcy od daty wjazdu na terytorium Mołdawii.
Okres pobytu nie może przekroczyć 90 dni w semestrze.
 
W przypadku przekroczenia maksymalnej dozwolonej długości pobytu, grzywna nałożona na turystę a niedopuszczalności 3 lat powinny być podawane.
 
Data na terytorium Mołdawii być potwierdzone pieczęcią umieszczonej w paszporcie przy przekraczaniu granicy. Dla gości przybywających drogą powietrzną, krok ten jest prowadzone przez funkcjonariuszy straży granicznej na lotnisku w Kiszyniowie. Jeśli przyjeżdżają samochodem, należy wydać tylko przygranicznych urzędników, którzy są jedynymi dozwolone, aby wykonać tę czynność.
 
Przestroga: Naddniestrze wejście nie daje podstaw do zastosowania takiego bufora, zmuszając Podróżujący mieć, po przyjeździe, w celu uregulowania jego sytuacji w urzędzie migracji w Kiszyniowie.
Od 1 września 2001 r., władze Mołdawii wymagają obcokrajowców pragnących zatrzymać się w Republice Mołdawii, prezentacji gotówki, minimum 250 USD (lub równowartość w walucie wymienialnej). Karty kredytowe nie są uważane za dowód zasobów. Nieskładanie tej kwoty może skutkować odmową wjazdu na terytorium Mołdawii.
Wypełnij formularz:
- Aby złożyć wniosek o udzielenie informacji
- Aby zostawić wiadomość na tej stronie i udziału w forum dyskusyjnym.
- Aby regularnie otrzymywać aktualizacje (Newsletter).
Tylko komunikat pojawi się na tej stronie. Twoje dane osobowe pozostaną poufne.

pełne imię i nazwisko :


email :*


miasto : *


kraj : *


zawód :


wiadomość : *


*