วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ...

เวียดนาม > มอลโดวา


 วีซ่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

 
นำวีซ่าเข้าประเทศที่สำคัญ (วีซ่าไม่ได้ออกที่ชายแดนยกเว้นกรณีเป็นธรรมถูกต้องและในบางจุดข้ามพรมแดนกับบริการกงสุล) ราคาจะสูงกว่ากงสุล
 
ชายแดน (รายการทางอากาศหรือทางรถไฟ): เพียงบางสถานีชายแดนที่ระบุด้านล่างมีบริการงานด้านกงสุล:
- คีชีเนาสนามบินนานาชาติ
ข้ามชายแดนกับโรมาเนีย -: Leusen, Sculeni และ Cahul;
- ข้ามพรมแดนกับยูเครนไม่มีไม่ได้มีบริการกงสุล
ก่อนที่จะควบคุมทรัพยากรเข้ามาในอาณาเขตของมอลโดวา: 1 กันยายน 2001, มอลโดวาเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติต้องประสงค์ที่จะอยู่ในงานนำเสนอมอลโดวา, เงินสดขั้นต่ำของเทียบเท่า US $ 250 หรือต่ำสุดของ USD 50 ต่อวัน
 
สำหรับมอลโดวานอกเหนือไปจากหนังสือเดินทางคุณจะต้องนำภาพระยะเวลาการรอ of7 วันเป็นสิ่งที่จำเป็น ในกรณีฉุกเฉิน, วีซ่าจะสามารถออกได้ในวันเดียวกับคิดค่าบริการ 50%
 
ประเภทของสถานวีซ่า
รายการเดียว 1 เดือน 50 USD
เดือนเดียวใส่ 2 80 USD
รายการเดียว 3 เดือน 110 USD


วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ... เวียดนาม โมนาโก
วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ... เวียดนาม ประเทศมองโกเลีย
วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ... เวียดนาม มอนเตเนโก
วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ... เวียดนาม โมซัมบิก
วีซ่าท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, วันหยุด ... เวียดนาม พม่า


กรอกแบบฟอร์มนี้:
- เพื่อให้ขอข้อมูล
- เพื่อฝากข้อความในหน้านี้และมีส่วนร่วมในการอภิปราย
- เพื่อรับการปรับปรุงปกติ (รอบ)
เพียงข้อความจะปรากฏบนหน้านี้ รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณจะยังคงเป็นความลับ

ชื่อเต็ม :


อีเมล์ :*


ตัวเมือง : *


ประเทศ : *


อาชีพ :


ข่าวสาร : *


*