Τις Θεωρήσεις Μετανάστευσης Ιθαγένεια, Πολιτογράφηση ...

Ουγγαρία > Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 
Όλα τα θέματα που αφορούν την Ελληνική Ιθαγένεια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην Ελληνική Ιθαγένεια, η άσκηση αυτού του δικαιώματος και υποχρεωτικές προϋποθέσεις, διέπονται από την ελληνική εθνικότητα (ή ιθαγένεια) Κώδικας (ν. 1438/1984), μαζί με τη συναφή νομοθεσία (κυρίως Ν. Αρ. 2910/2001).
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Η προαναφερόμενη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
1. Ένα πρόσωπο που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τη στιγμή της γέννησης, αν το εν λόγω πρόσωπο έχει γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα Ελληνικής Ιθαγένειας - που είναι, είναι ο απόγονος ενός Έλληνα πολίτη, ανεξάρτητα από το αν ο γονέας έχει ασκήσει το δικαίωμά του / της στην ιθαγένεια.
2. Ένας Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει εγγραφεί στα μητρώα ενός δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3. Εγγραφή στα Δημοτικά Αρχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η νομική προϋπόθεση για την Ελληνική Ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, το Πιστοποιητικό Εγγραφής αποτελεί τη νομική απόδειξη της Ελληνικής Ιθαγένειας. Για να αποκτήσει το πιστοποιητικό εγγραφής, Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στον Καναδά εφαρμόζεται μέσω των τοπικών Ελληνικές Προξενικές Αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες (Δημοτικό) Ελληνικές Αρχές, που εκδίδουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Τόσο η εγγραφή του γάμου των γονέων, καθώς και η καταχώρηση της γέννησης του αιτούντος, αποτελούν προϋποθέσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής. Τα Ελληνικά Προξενεία στον Καναδά διεκπεραιώνουν όλες τις σχετικές διαδικασίες.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια και την άσκηση του δικαιώματος αυτού, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο στον Καναδά. Τα Ελληνικά Προξενεία και Προξενικές του Γραφείου της Πρεσβείας στον Καναδά υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την συγκεκριμένη περίπτωση σας και να δώσει γραπτή εξήγηση ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την Ελληνική Ιθαγένεια και την απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν είναι ότι τα Προξενεία διαπίστωση της ιθαγένειας, όπως αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Γενικών Επαρχίες και το ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 
Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση, επικοινωνία πλησιέστερο ελληνικό γραφείο σας Προξενικές είτε ηλεκτρονικά, μέσω φαξ ή γραπτώς συνιστάται ιδιαίτερα. Έτσι έρχεται σε επαφή με το κατάλληλο προξενικών υπαλλήλων μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να οριστεί μια συνάντηση. Να έχετε μαζί σας όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν ελληνική καταγωγή σας.
 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η ελληνική ιθαγένεια είναι ένα εγγενές δικαίωμα των ατόμων που γεννήθηκαν από γονέα ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης. Ως εκ τούτου, οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές δεν "χορηγούν την ελληνική ιθαγένεια». Αντ 'αυτού, μέσα από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, και ορίζει τις διαδικασίες του, θα σας βοηθήσει να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ιθαγένεια. Εγγραφή ενός ατόμου στα αρχεία του ελληνικού Δήμου αποτελεί την αναγνώριση του δικαιώματός του / της στην ιθαγένεια από το Ελληνικό Δημόσιο, και, ως εκ τούτου, η υπόθεση για την ελληνική διαβατήριο.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
- Για να κάνετε μια αίτηση για πληροφορίες
- Να αφήσει ένα μήνυμα σε αυτή τη σελίδα και να συμμετάσχουν στο φόρουμ συζήτησης.
- Για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις (Newsletter).
Μόνο το μήνυμα θα εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά.

ονοματεπώνυμο :


ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :*


πόλη : *


χώρα : *


επάγγελμα :


μήνυμα : *


*